MATEAS

MATEAS -Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina  

 

Miksi MATEAS -hanketta tarvitaan?

Maahanmuuttajien terveydenhuolto on organisoitu Suomessa siten, että vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden terveyspalveluista ja oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat käyttävät kantaväestön kanssa samaa terveydenhuoltojärjestelmää. Käytäntö on osoittanut, että maahanmuuttajat hakeutuvat herkästi hakemaan terveyspalveluita akuuttihoidon yksiköistä, vaikka heidän terveydellinen tilanteensa ei sitä vaatisikaan. Tällöin terveydenhuoltopalvelut voivat jäädä heiltä saamatta ja tilanne on turhauttava myös terveydenhuollon ammattilaisille.

MATEAS –Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina –hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettaviksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille. Hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan voivat osallistua kolmansista maista tulleet maahanmuuttajat (ei turvapaikanhakijat). Hankkeessa kehitettävien toimintojen avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina.

MATEAS –hankkeen toiminnot

 1. Maahanmuuttajien polun kuvaaminen terveydenhuoltojärjestelmässä
  • Maahanmuuttajien terveyspalveluiden parissa työskentelevien toimijoiden kartoitus
  • Maahanmuuttajien polun kuvaaminen terveyspalveluiden asiakkaina
 2. Auttaa maahanmuuttajia löytämään tarvitsemansa terveydenhuoltopalvelut
  • Luoda perehdytysmalli suomalaisista terveyspalveluista maahanmuuttajille, pilotointeineen
  • Tukimateriaalia perehdytykseen
   • Karttapohjainen applikaatio joka ohjaa tarvittaviin terveyspalveluihin
   • Audiovisuaalinen materiaali (esim. videot) terveyspalveluiden käyttämisestä
   • Kuvakortit tilanteisiin, joissa yhteistä kieltä ei löydy
 1. Monikulttuurisuuskoulutusta ja sen kehittämistä terveydenhuollon ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille
  • Monikulttuurisuuskoulutus pilotointeineen
  • Johdanto aiheeseen: Kaksi lyhytelokuvaa maahanmuuttajien tarinoista
 2. Projektiorganisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille
  • Kehittämistarpeiden tunnistaminen, palvelumallin kehittäminen ja pilotointi
 3. Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien levittäminen

 

Perustiedot MATEAS -hankkeesta

MATEAS –hanke rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) sekä projektiorganisaation omarahoitusosuuksilla. Hanke on kolmivuotinen (1.2.2017–31.1.2020). MATEAS –hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hankekumppaneita ovat Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopistollinen sairaala.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Tutta Tanttari, TAMK, tutta.tanttari at tamk.fi, 040-6612102